Innsiktprosjektet har gitt oss og skolen verdifull erfaring.
Vi tar med oss erfaringene og endrer fokus til metodikk og vurdering. Vi har startet på videreutd. i Entreprenørskap og ser store muligheter i å jobbe oss fram mot en helhetlig digital fagdidaktikk, med entreprenøriell stragtegi.

Vi har hovedfokus på språkfagene, løser oss litt fra wiki og fokuserer mer på entreprenørielle tenkemåter som: Virkelighetsnære, autentiske, realistiske oppdragstyper. Oppdrag som har en verdi, og som munner ut i noe konkret, verdien kan være nytte, glede, og ev. penger. Vi ser for oss at digitale arenaer og ressurser kan brukes i dette arbeidet.

Og hele tiden med digital dømmekraft som bakteppe.

Vi ønsker å bruke verktøy som kan stimulere til forståelse og motivasjon
· Its Learning - mentor, vurdering gjennom dialog i forhold til medbestemmelse og egen kompetanseutvikling.
· Mindmapping (tankekart, begrepskart). Vi ønsker oss en kursdag med G. Hveem, og den kan jo flere nyte godt av.
· Samskriving - etherpad hos ndla?
· Tagging / Diigo
· OneNote (struktur, studieteknikk)
· selvsagt wiki / blogg
· Kritisk bruk av ordbøker, trykte og digitale og andre hjelpemidler.F.eks. iFinger, Cd ord osv