Etablering av wiki i wikispaces for bruk med elever


I prosjektet InnsIKT på Drammen VGS har vi valgt å fokusere mye på bruk av wiki for å samle ressurser og skape fagstoff sammen med elevene. Det er spennende med wiki, fordi det er et sted man kan samle fagstoff og ting elevene produserer, samtidig som elevene kan samarbeide om stoff, kommentere hverandres materiale og forbedre eller hjelpe hverandre med oppgaver.

Vi bruker wikispaces.com, fordi det er et verktøy det er enkelt å komme i gang med, og fordi man kan få reklamefri wiki når man bruker wikispaces i undervisningsøyemed.


Her viser vi hva som kan være lurt å tenke på når man skal etablere en wiki i wikispaces.


Aller først må læreren lage en konto. Gå inn på wikispaces , då får du opp følgende side:

forsidewikispaces.png

Når du har valgt brukernavn og passord er du medlem av wikispaces. Da får du opp et "dashboard":

Dashboard.png

Når dette er gjort, er det tid for å opprette en wiki der elevene kan jobbe. For å få reklamefri wiki må wikien brukes i forbindelse med undervisning i K-12, altså grunnskolen eller videregående skole. Man får også muligheten til skjerme wikien slik at den ikke er tilgjengelig for alle.

For å opprette wikien med K-12-lisens, brukes følgende lenke:

http://www.wikispaces.com/t/x/teachers100K

Da får du opp følgende bilde:

Opprette_K-12.png

Nå har du opprettet en reklamefri wiki til bruk med elever! Men hva skal vi med den? Det har vi ingen fasit på, men det vi har gjort i oppstarten er å la elevene lage fagsider om små begrensete emner, for å komme i gang og lære seg verktøyet.

Vi har også valgt å la wikien være privat i første omgang, slik at elevene får lære seg verktøyet, om opphavsrettigheter og kildebruk før vi legger innholdet åpent.

Kommenter gjerne denne siden om noe er uklart eller om du har hatt bruk for siden.