Vi starter med at elevene blogger om bøker i bloggen på It's Learning.
Oppgaven er som følger

Bloggen din skal inneholde følgende elementer:
1. Kort bakgrunn og oppsummering av innhold. Tittel, forfatter og utgivelsesår skal være med.
2. Grundig personkarakteristikk av hovedpersonen. Karakteristikken skal inneholde beskrivelse av hvordan personene er bygget opp med direkte og indirekte personbeskrivelser. Bruk gode eksempler og sitater. Husk sitatteknikk: "Hun hadde store briller" (s.45). Få med om personene er statiske eller dynamiske. Du finner fagstoff om dette på side 77-> og side 92->.
3. Anmeldelse av boka. Var boka bra eller dårlig? Anbefaler du den? Hvorfor eller hvorfor ikke?
Spør om noe er uklart.